Plánujete kúpiť ? Získajte najnovšie ponuky ako prví !
Reado

Využitie AVM pre poistenie a hypotéku

12.05.2022

To, že náš automatizovaný valuačný model (AVM) môžete využiť na ocenenie hodnoty bytu už pravdepodobne viete. Ak však potrebujete zistiť cenu inej nehnuteľnosti, navštívte opätovne náš web a získajte najpresnejšie ohodnotenie len za pár minút: https://app.reado.sk/avm.

Primárne sme tento automatizovaný model valuácie vytvorili pre majiteľov bytov, ktorí v krátkodobom či dlhodobom horizonte plánujú svoju nehnuteľnosť predať. Využiť ho však môžete informatívne aj pre iné účely. Práve tie vám predstavíme v tomto článku.

Podpoistenie nehnuteľnosti

Tento pojem je dlhodobo známy, stále sa mu však nevenuje dostatočná pozornosť. V skratke by sme to mohli vysvetliť ako rozdiel medzi dohodnutou poistnou sumou bytu v čase dojednania poistnej zmluvy a nárastom trhovej ceny bytu.

V prípade poistnej udalosti to potom v praxi znamená, že ak hodnota Vašej nehnuteľnosti v čase narástla a poistná suma ostala rovnaká, tak poisťovňa môže pristúpiť ku kráteniu poistného, čiže dostanete menej peňazí. Inak povedané suma, ktorú dostanete od poisťovne bude nižšia ako náklady na opravu.

Príklad: Ak je byt poistený na poistnú sumu 150.000 €, no jeho hodnota v priebehu rokov vzrástla na 200.000 € a zmluva sa odvtedy neaktualizovala, znamená to, že byt je podpoistený o 25 % a o túto hodnotu bude krátené aj poistné plnenie. V prípade škody vo výške 10 000 € tak poisťovňa klientovi vyplatí len 7.500 €.

Sčasti tento problém rieši indexácia poistného, čo je v podstate automatické navýšenie poistnej sumy na základe nárastu priemerných cien materiálov a opráv. Pri súčasnej vysokej inflácii a rýchlom raste cien stavebných materiálov však indexácia nemusí stačiť, pretože v praxi tieto hodnoty nemusia úplne korešpondovať. Samostatnou kapitolou je rekonštrukcia nehnuteľnosti, kedy hodnota bytu narastie skokovo a v tomto prípade indexácia nezohráva v podstate žiadnu úlohu.

Práve preto sa vo všeobecnosti odporúča poistné zmluvy na nehnuteľnosti pravidelne aktualizovať a v tom vám tiež môže pomôcť náš bezplatný automatizovaný valuačný model.

Jednoducho si zadáte informácie o vašom byte a zobrazí sa vám aktuálna trhová hodnota vášho bytu. Tú následne porovnajte s aktuálnou poistnou sumou, ktorú máte uvedenú v poistnej zmluve. V prípade, že trhová hodnota bytu je výrazne vyššia ako suma bytu uvedená v poistnej zmluve, odporúčame kontaktovať sprostredkovateľa vášho poistenia alebo priamo poisťovňu, v ktorej máte poistnú zmluvu uzatvorenú. S aktualizáciou alebo uzatvorením novej poistnej zmluvy na aktuálnu trhovú hodnotu bytu samozrejme súvisí aj vyššia suma poistného, na druhej strane ale môžete pokojne spávať s vedomím, že zabezpečenie vášho bývania máte nastavené správne.

Hypotéka

Druhou možnosťou využitia nášho AVM môže byť zistenie hodnoty bytu za účelom získania hypotéky. Hneď na úvod by sme však chceli poznamenať, že pri riešení hypotéky banky vždy stanovujú hodnotu bytu na základe znaleckého posudku. Náš AVM vám tak môže pomôcť pri stanovení približnej ceny a samotnom rozhodnutí sa, či hypotéku má zmysel začať riešiť alebo nie. Pri následnom podaní žiadosti o hypotéku však bude potrebné banke spomínaný znalecký posudok predložiť. Viac o celom procese vybavenia hypotéky sa dočítate na našom blogu.

Na základe vašej situácie a požiadaviek máte na výber z nasledovných možností hypoték:

1. Bezúčelová hypotéka

Ak na váš byt hypotéku nemáte a potrebujete získať väčší objem peňazí, môžete využiť hodnotu vášho bytu a založiť ho v prospech banky v rámci bezúčelovej hypotéky. Ako už názov napovedá, v tomto prípade nemusíte banke predkladať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov, čiže ich môžete použiť aj na účely, ktoré s bývaním nesúvisia ako napr. kúpa automobilu, dovolenka alebo napr. vstupný kapitál do nového podnikania.

Bezúčelovú hypotéku si ale môžete zobrať aj vtedy, keď už hypotéku na byt máte. Tu znova zohráva úlohu hodnota bytu a vysvetlíme si to na jednoduchom príklade:

Pred 10 rokmi ste kúpili byt na hypotéku vo výške 150.000 €. Aktuálny zostatok hypotéky máte 120.000 € a hodnota bytu sa v čase zvýšila na 200.000 €. Za predpokladu, že banka vám povolí celkové zadlženie maximálne do 80% hodnoty bytu tak max. výška novej bezúčelovej hypotéky bude 40.000 €.

2. Účelová hypotéka

V prípade, že na svojom byte hypotéku nemáte a chcete prostredníctvom hypotéky kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť, pričom však nemáte 20% vlastných zdrojov na doplatenie kúpnej ceny, môžete svoj aktuálny byt založiť spolu s kupovaným bytom a získať tak postačujú celkovú hodnotu. V tomto prípade získate od banky hypotéku vo výške rovnajúcej sa kúpnej cene novej nehnuteľnosti, samozrejme za predpokladu postačujúcej bonity Vás ako žiadateľa. Viac o bonite a ostatných bankových pojmoch sa dočítate v našom článku na blogu. 

3. Refinancovanie

Posledná možnosť je refinancovanie, čiže prenesenie aktuálnej hypotéky zo súčasnej banky do inej s lepšími podmienkami, pričom môžete refinancovať len aktuálny zostatok hypotéky alebo si môžete vybrať refinancovanie s navýšením. Pri tomto type znova platí, že záleží od hodnoty nehnuteľnosti, od bonity Vás ako žiadateľa ale aj od výberu banky. Viac informácií o refinancovaní sa dočítate v našom článku.

Zdieľať článok:

Ďalšie články