Plánujete kúpiť ? Získajte najnovšie ponuky ako prví !
Reado

Refinancovanie hypotéky

24.02.2022

Posledných pár rokov sme na slovenskom hypotekárnom trhu svedkami doslova súboja bánk o klienta, pričom primárne sa banky zameriavajú na klientov, ktorí ešte hypotéku nemajú a snažia sa ich presvedčiť, že práve tie ich podmienky sú najlepšie pre financovanie ich nového bývania. Na druhej strane je tu ale aj snaha bánk zaujať práve tých klientov, ktorí hypotéku už splácajú a presvedčiť ich, aby si hypotéku refinancovali. 

Refinancovanie je pojem, ktorému sa dnes už ťažko dá vyhnúť, pre veľa ľudí to je však stále veľká neznáma. Čo to teda je? V skratke by sme mohli povedať, že je to presun mojej aktuálnej hypotéky do inej banky, ktorá mi ponúka výhodnejšie podmienky. Tu ale častokrát nastáva kameň úrazu, nakoľko nie vždy môže byť refinancovanie výhodné. 

Ak teda nad refinancovaním uvažujete, v prvom rade odporúčame ísť do vašej aktuálnej banky a spýtať sa, či vám vedia ponúknuť výhodnejšie podmienky. Ak takú ponuku neobdržíte, máte možnosť riešiť refinancovanie v iných bankách, pričom odporúčame všímať si okrem ponúkaného úroku a splátky aj nasledovné parametre:

1. Poplatok za vedenie účtu

Častokrát sa stáva, že klienti majú vo svojich aktuálnych bankách vedenie účtu zdarma alebo za nízky mesačný poplatok. Pri refinancovaní do inej banky je dnes už štandardom, že súčasťou procesu je aj otvorenie bežného účtu, pričom to často býva ako jedna z podmienok na získanie najnižšej možnej úrokovej sadzby. Tu je teda na mieste porovnať si, aký balík služieb k bežnému účtu mám teraz v mojej súčasnej banke (a za aký poplatok) a tým, čo mi ponúka nová banka.

Reado tip: Niektoré banky majú možnosť otvorenia bežného účtu online prostredníctvom ich interných aplikácií, pričom v tomto prípade je vedenie účtu zdarma alebo za minimálny poplatok.

2. Poplatky spojené s refinancovaním

a) poplatok za znalecký posudok

Keďže refinancovanie je vlastne prenos hypotéky do inej banky, znamená to, že banka, do ktorej chceme refinancovať potrebuje vedieť, aká je hodnota nehnuteľnosti, na ktorú sa hypotéka vzťahuje. Ako sme si povedali v minulom článku, za týmto účelom sa vyhotovuje znalecký posudok. Pri refinancovaní však platí, že ak je váš aktuálny posudok starší, s veľkou pravdepodobnosťou bude potrebné dať vyhotoviť nový a s tým súvisia časové a finančné náklady.

b) poplatok na katastri

Jedným z krokov procesu je aj zrušenie aktuálneho záložného práva a zapísanie záložného práva novej banky. K tomu je potrebné podať návrh na vklad na kataster, s ktorým je spojený poplatok vo výške 66 €. Aktuálne je však možné na trhu nájsť banky, ktoré sú ochotné tento poplatok zaplatiť.

c) poplatok za predčasné splatenie hypotéky

Ideálny čas na refinancovanie je v čase výročia fixácie, nakoľko v tomto prípade neplatíte banke poplatok za predčasné splatenie, ktorý môže byť až do výšky 1% z prenášaného zostatku hypotéky. V prípade refinancovania mimo tohto výročia vás tento poplatok neminie, pričom ak máte zostatok hypotéky napr. 100 000 € tak poplatok môže byť 1 000 € (môže byť aj nižší, ale v tomto prípade max. 1 000 €).

Reado tip: Ak uvažujete nad refinancovaním, jedna z vhodných bánk na ktorú odporúčame sa obrátiť je Slovenská sporiteľňa, ktorá je zároveň náš exkluzívny partner. Banka za vás zaplatí poplatok na katastri a aj preplatí prípadný poplatok za predčasné splatenie, pričom môžete získať ešte ďalšie benefity. Využite náš kontaktný formulár a zabezpečíme, aby vás kontaktoval hypotekárny špecialista.

3. Možnosti mimoriadnych splátok

Ak máte finančné možnosti na mimoriadne splátky hypotéky niekoľkokrát do roka (prípadne aj každý mesiac), určite sa pri ponuke na refinancovanie pýtajte banky aj na túto možnosť. Vďaka mimoriadnym splátkam si môžete skrátiť dobu splácania alebo znížiť mesačnú splátku úveru, čo sa v konečnom dôsledku zobrazí v nižšom celkovom preplatení hypotéky. Aktuálne všetky banky ponúkajú zo zákona možnosť mimoriadnej splátky raz ročne, najviac 20 % istiny úveru v lehote mesiac pred výročím uzavretia zmluvy o úvere na bývanie. Niektoré banky však ponúkajú svojim klientom možnosť robiť mimoriadne splátky aj niekoľkokrát do roka, či dokonca aj každý mesiac prostredníctvom ich interných bankových aplikácií.

Ďalšie údaje, ktoré je vhodné pri ponuke refinancovania zohľadniť je napr. splatnosť úveru, nutnosť založenia ďalších produktov (sporenie, poistenie, kreditná karta,...), možnosť navýšenia hypotéky a veľa iných. Nechceme vás však zbytočne zaťažovať, preto ak by ste mali akékoľvek otázky, kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

Zdieľať článok:

Ďalšie články