Plánujete kúpiť ? Získajte najnovšie ponuky ako prví !
Reado

Poistenie nehnuteľnosti

14.07.2022

Vlastníctvo bytu alebo domu je pre väčšinu ľudí najhodnotnejšou časťou z celého majetku. Napriek tomuto faktu, približne jedna tretina nehnuteľností na Slovensku nie je poistená. V tomto článku si preto jednoduchou formou vysvetlíme, prečo je poistenie nehnuteľnosti dôležité a ako by malo byť správne nastavené.

Prvým z problémov je práve fakt, že nehnuteľnosť poistená nie je, čím sa majiteť vystavuje riziku, že v prípade poistnej udalosti bude musieť všetky náklady s tým spojené platiť z vlastných zdrojov. Aké to môžu byť riziká a aké druhy poistenia sú spojené s nehnuteľnosťou si vysvetlíme v našom blogu.

V rámci poistenia nehnuteľnosti rozlišujeme 2 druhy poistenia:

a) poistenie nehnuteľnosti ako obytnej budovy alebo bytového priestoru - toto poistenie najčastejšie kryje riziko živelnej katastrofy, krádeže a vandalizmu. Živelné katastrofy sú prírodné riziká a najčastejšie to sú záplavy alebo povodne, víchrica, zosuv pôdy, požiar, zásah blesku, krupobitie, zemetrasenie a iné. Medzi ďalšie riziká môžeme zaradiť napr. pád lietadla na budovu, náraz vozidla do budovy, škoda spôsobená vodou z vodovodného potrubia, prepätie, výbuch a iné. Samotným účelom poistného plnenia poistenia nehnuteľnosti je teda pokryť náklady na opravu poškodených múrov budovy, strechy, narušenú statiku a podobne.

b) poistenie domácnosti - poistením domácnosti si môžete poistiť všetky hnuteľné veci, ktoré sú súčasťou vybavenia vášho domu alebo bytu. Tu vám pomôže stará známa pomôcka - ak by ste otočili vašu nehnuteľnosť hore nohami tak všetko, čo spadne je možné poistiť v rámci poistenia domácnosti. A áno, patria sem aj domáci miláčikovia :)

Pri poistení domácnosti je však potrebné dbať na správnu poistnú sumu. Kým pri stanovení poistnej sumy nehnuteľnosti môžete vychádzať z nášho automatizovaného valuačného modelu alebo zo znaleckého posudku, poistnú sumu domácnosti väčšinou stanovuje sám klient. Tá by mala byť dostatočná na pokrytie nákladov v prípade kompletného znovu zariadenia domácnosti.

Druhým problémom v rámci poistenia nehnuteľnosti sú neaktuálne zmluvy a s tým súvisiace podpoistenie. Údaje realitného barometra Realitnej únie SR hovoria, že kým ku koncu minulého roka bola cena za meter štvorcový nehnuteľnosti v priemere 2 262 eur, na konci mája 2022 sa vyšplhala už na sumu 2 814 eur za meter štvorcový. V praxi to znamená, že ak ste si uzatvorili poistnú zmluvu pred viac ako rokom alebo ste urobili rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti tak je veľká pravdepodobnosť, že poistná suma v zmluve je nižšia ako trhová hodnota nehnuteľnosti. V prípade poistnej udalosti tak potom môže prísť ku kráteniu zo strany poisťovne, čiže nevyplateniu plnej poistnej sumy. 

A aké škoda vzniká najčastejšie podľa štatistík poisťovní? Jednoznačne to je vytopenie bytu, či už vášho alebo susedovho kvôli prasknutému potrubiu, pokazenej práčke alebo umývačke riadu. Toto poistenie je kryté v rámci poistenia zodpovednosti, pričom vo väčšine poisťovní je už automaticky zahrnuté v poistení nehnuteľnosti. Rozdiel je potom v rozsahu a výške poistných súm, preto je vždy dobré sa pri uzatváraní poistenia na túto časť zamerať a zvoliť vhodný balík poistenia a poistné sumy.

Preto, ak potrebujete pomôcť s poistením, neváhajte sa obrátiť na našich expertov. Pridanou hodnotou služby Reado je, že naši experti Vám nájdu bývanie snov a rovno s Vami vyriešia aj poistenie a ďalšie náležitosti spojené s kúpou. 

Zdieľať článok:

Ďalšie články

Refinancovanie hypotéky

Refinancovanie je pojem, ktorému sa dnes už ťažko dá vyhnúť, pre veľa ľudí to je však stále veľká neznáma. Čo to teda je?