Plánujete kúpiť ? Získajte najnovšie ponuky ako prví !
Reado

Čo všetko potrebujete na získanie hypotéky?

03.02.2022

Ak patríte k tým, ktorí ešte nemajú skúsenosť s financovaním bývania prostredníctvom hypotekárneho financovania a máte obavy z toho, čo vás čaká - ste na správnom mieste. V tomto článku sa vám pokúsime zrozumiteľným spôsobom vysvetliť celý proces vybavenia hypotéky, základné pojmy a potrebné doklady.

Na začiatku si povieme, čo vlastne tá hypotéka je a ako sa rozdeľuje.

Hypotéka je úver určený na bývanie, podľa účelu poznáme hypotéku účelovú (na kúpu nehnuteľnosti, výstavbu alebo refinancovanie) a bezúčelovú, pri ktorej klient nemusí banke dokladovať účel použitia poskytnutých peňažných prostriedkov.

V našom prípade sa budeme venovať účelovej hypotéke, konkrétne hypotéke na kúpu nehnuteľnosti.

Krok 1: Na akú výšku hypotéky mám vlastne nárok?

Pred výberom novej nehnuteľnosti odporúčame urobiť si jednoduchý prepočet príjmov a výdavkov. Presnú výšku max. možnej výšky získate až po podaní žiadosti v banke, avšak pre orientačné zistenie svojich finančných možností vám bude nasledovný prepočet stačiť:

Príklad č.1: Ak pôjdete do hypotéky sám ako jediný žiadateľ a ste slobodný, bezdetný a bez úverov, tak max. výšku hypotéky si vypočítate ako súčin vášho mesačného čistého príjmu krát 12 mesiacov krát koeficient 8. Čiže, ak môj čistý mesačný príjem je napr. 1000 €, tak max. výška hypotéky na kúpu nehnuteľnosti bude 96 000 € ( 1000 x 12 x 8).

Príklad č.2: Ak pôjdete do hypotéky sám ako jediný žiadateľ a ste slobodný, bezdetný a splácate spotrebný úver s aktuálnym zostatkom 5 000 € a mesačnou splátkou 75 €, tak od celkového výsledku bonity musíte odrátať zostatok splácaného úveru. Čiže ak znova rátame s čistým príjmom 1 000 €, tak súčin je znova 96 000 €, pričom od tohto výsledku odrátame aktuálny zostatok spotrebného úveru, čiže 5 000 €. V tomto prípade tak bude max. výška hypotéky 91 000 €.

Reado tip: Ak je vaša situácia zložitejšia, napr. váš príjem pochádza z podnikania alebo zo zahraničia, máte viacero zdrojov príjmov, začali ste pracovať v novom zamestnaní, máte deti alebo máte viacero úverov, odporúčame obrátiť sa na hypotekárnych špecialistov Slovenskej sporiteľne prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Krok 2: Výber nehnuteľnosti

Podľa vašich preferencií a finančných možností si vyberiete nehnuteľnosť, spojíte sa s realitným maklérom ktorý má danú nehnuteľnosť v ponuke a absolvujete obhliadku.

V prípade záujmu podpíšete s realitným maklérom zmluvu, vďaka ktorej budete mať nehnuteľnosť rezervovanú a môžete si začať riešiť financovanie kúpy.

Krok 3: Podanie žiadosti o hypotéku v banke

Jedná sa o vyplnenie tlačiva na pobočke banky, v ktorom banku žiadate o poskytnutie hypotéky. Súčasťou žiadosti sú aj ďalšie dokumenty ako kópia občianskeho preukazu alebo ďalšie bankou žiadané podklady, napr. výpisy z bankového účtu, potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, výplatné pásky a iné. Presný zoznam vám vždy povie zamestnanec banky, s ktorým budete žiadosť vypĺňať.

Na základe tejto žiadosti banka overí výšku vášho príjmu prostredníctvom dopytu do Sociálnej poisťovne (ak ste zamestnaný na trvalý pracovný pomer na Slovensku) a tiež preverí váš bankový register kvôli evidencii prípadných minulých alebo súčasne splácaných úverových záväzkov. 

Krok 4: Ohodnotenie kupovanej nehnuteľnosti

Druhým základným faktorom, ktorý ovplyvňuje schválenie hypotéky a výsledné podmienky je nehnuteľnosť, ktorá sa pri hypotéke bude zakladať záložným právom v prospech banky. V našom prípade je to práve tá nehnuteľnosť, ktorú chcete kúpiť. Banka potrebuje ku schváleniu hypotéky vedieť základné údaje a hlavne hodnotu nehnuteľnosti, preto sa za týmto účelom vyhotovuje znalecký posudok prostredníctvom znalca. Objednanie znalca je v réžii realitného makléra alebo banky, pričom náklady na vyhotovenie väčšinou platí kupujúci, čiže v tomto prípade vy.

Krok 5: Predloženie ďalších dokumentov a skompletizovanie žiadosti

K schváleniu žiadosti je potrebné predložiť aj občianske preukazy predávajúceho a návrh kúpnej zmluvy, ktorej vyhotovenie je znova v kompetencii realitného makléra, resp. právnej kancelárie s ktorou spolupracuje. V prípade, že v banke je už doručený znalecký posudok a banka si od vás nežiada žiadne ďalšie dodatočné dokumenty tak zamestnanec banky vašu zložku skompletizuje a odošle na schválenie. 

Krok 6: Podpis zmluvnej dokumentácie

V prípade schválenia žiadosti vás banka bude o tejto skutočnosti informovať a dohodne si s vami termín podpisu zmluvnej dokumentácie. Pred samotným podpisom vám zamestnanec banky podrobne vysvetlí všetky náležitosti a podmienky zmluvy a tiež ďalšie kroky potrebné k úspešnému dokončeniu procesu a poskytnutiu finančných prostriedkov. Jednou z týchto podmienok je aj poistenie kupovanej nehnuteľnosti, preto súčasťou tohto podpisu bude aj vyhotovenie poistnej zmluvy zamestnancom banky. 

Zároveň bude potrebné banke predložiť podpísanú kúpnu zmluvu, ktorej podpis u notára zabezpečí realitný maklér.

Krok 7: Vybavenie katastra a čerpanie hypotéky

Posledným krokom je vybavenie na katastri, čiže predloženie návrhu na vklad do katastra spolu so záložnými zmluvami, pričom znovu by to malo byť v kompetencii realitného makléra. Poplatok za tento úkon je 66 € a štandardne ho platí kupujúci, čiže v tomto prípade vy.

Po predložení návrhu na vklad kataster tento návrh potvrdí a takto potvrdený návrh je potrebné zaniesť do banky. Po zapísaní plomby na list vlastníctva kupovaného bytu banka uvoľní peniaze a podľa predloženej kúpnej zmluvy pošle peniaze na účet predávajúceho. Týmto úkonom sa proces riešenia financovania končí a nasledujú úkony so samotným prevzatím, prepisom nehnuteľnosti a presťahovaním sa.

Veríme, že sme vám týmto článkom aspoň trochu pomohli zorientovať sa v otázke riešenia hypotéky. Ak aktuálne aj uvažujete o kúpe nového bývania a plánujete kúpu financovať s pomocou hypotéky, kontaktujte nás, vybavíme to za vás zadarmo.

Zdieľať článok:

Ďalšie články

Čo je Reado ?

Našou misiou je podporiť najdôležitejšiu transakciu v živote pomocou inovatívnych riešení ....