Plánujete kúpiť ? Získajte najnovšie ponuky ako prví !
Reado

Banková terminológia

24.03.2022

Bankový sektor je plný rôznych skratiek a odborných pojmov, ktorým možno nie každý rozumie, alebo ktorých význam nie je úplne jasný. Rovnako to je aj pri riešení financovania bývania prostredníctvom hypotéky, pri ktorom sa častokrát stretnete s odbornými termínmi, ktoré s hypotékou súvisia. Aby ste boli v bankovej terminológii doma, v našom blogu vám zopár týchto pojmov a skratiek predstavíme a pokúsime sa ich jednoduchým spôsobom vysvetliť.

1. Úroková sadzba

Toto je určite pojem, ktorý je s hypotékou najviac spájaný a preto ho väčšina ľudí pozná. Úrok teda v skratke predstavuje cenu, za akú si od banky požičiavate peniaze, je to v podstate odmena banky. Najčastejšie vyjadrenie úrokovej sadzby je v percentách za rok, a teda ročná úroková sadzba, v skratke p.a. (per annum).

2. RPMN

RPMN alebo ročná percentuálna miera nákladov znamená celkové náklady na hypotéku, čiže nielen úrok ale aj všetky poplatky s tým súvisiace, ako napr. poplatok za poskytnutie úveru, poplatok na katastrálnom úrade, poplatky za poistenie, ďalej vedenie účtu, či náklady na vyhotovenie znaleckého posudku. RPMN je preto vždy vyššie číslo ako samotná úroková sadzba.

3. Anuitná splátka

Hypotéka je splácaná mesačne formou anuitnej splátky. Čo to v praxi znamená? Znamená to, že mesačná splátka zahŕňa splátku istiny, čiže peňazí ktoré ste si od banky požičali a splátku úroku, čiže peňazí, ktoré predstavujú odmenu banky. Počas doby fixácie sa výška anuitnej splátky nemení, mení sa však pomer rozdelenia medzi splácanie istiny a úroku. Vysvetlíme to na jednoduchom prípade: 

Ak je Vaša anuitná mesačná splátka hypotéky napr. 500 €, tak prvý mesiac môže byť splátka istiny napr. 400 € a splátka úroku 100 €, ďalší mesiac môže byť pomer napr. 401 € istina a 99 € úrok atď., čiže počas splácania hypotéky sa pomerná časť úroku znižuje a istiny zvyšuje.

4. Fixácia

Toto slovo by sme jednoducho mohli definovať ako obdobie, počas ktorého sa nemenia podmienky hypotéky. Na bankovom trhu máte možnosť výberu z rôznych fixácií od 1 roka a viac, ako napr. na 10 až 15 rokov. Dôležité je nezamienať si fixáciu so splatnosťou hypotéky. Pri schválení hypotéky môžete mať splatnosť hypotéky napr. na 30 rokov a 5 ročnú fixáciu. Znamená to, že najbližších 5 rokov sa vám nebude meniť schválená výška úrokovej sadzby a mesačná splátka. Pred uplynutím fixácie, štandardne mesiac až dva vopred vám banka pošle informáciu o nových podmienkach na nové fixačné obdobie, pričom je na vás, či tieto navrhované podmienky akceptujete alebo nie. Ak nie, máte možnosť refinancovať do inej banky. Bližšie info o refinancovaní nájdete v našom minulom článku.

Reado tip: Vzhľadom k trendu zvyšujúcich sa úrokových sadzieb odporúčame pri riešení hypotéky uvažovať min. o 5 ročnej fixácii, pričom do úvahy určite pripadajú aj dlhšie fixácie.Ak nad novou hypotékou alebo refinancovaním uvažujete, môžete využiť náš kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého vás spojíme s hypotekárnym špecialistom.

5. Bonita

Tento pojem predstavuje finančný stav žiadateľa po zohľadnení všetkých akceptovateľných príjmov a zároveň všetkých aktuálne splácaných úverových záväzkov. Bonitu ovplyvňujú aj ďalšie faktory ako napr. počet nezaopatrených detí, vlastníctvo nehnuteľností, vek, vzdelanie, rodinný stav a iné. Je to teda vyhodnotenie banky, do akej miery je žiadateľ o hypotéku solventný a schopný žiadaný úver splácať.

6. LTV

LTV je skratka z anglických slov loan to value, čo v preklade znamená výška poskytnutého úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti. Aktuálne banky poskytujú štandardne 80% z hodnoty nehnuteľnosti, čiže ak je hodnota nehnuteľnosti (alebo kúpna cena) napr. 100 000 € tak výška poskytnutej hypotéky bude 80 000 €.

Veríme, že sme vám týmto článkom aspoň trochu pomohli zorientovať sa v bankových pojmoch a skratkách. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre vás!

Zdieľať článok:

Ďalšie články

Valuácia nehnuteľnosti

Správne nastavenie ceny nehnuteľnosti sa stáva čoraz väčším problém, s ktorým sa stretávajú aj realitní makléri.

Ako hľadať v katastri nehnuteľností

Pripravili sme pre vás jednoduchá návod ako sa rýchlo zorientovať v katastri nehnuteľností, čo z neho vyčítate a ako vám môže pomôcť katastrálna mapa.