Plánujete kúpiť ? Získajte najnovšie ponuky ako prví !
Reado

Ako získať správny odhad trhovej ceny nehnuteľnosti?

05.01.2023

Kedy budete potrebovať odhad ceny nehnuteľnosti?

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, potenciálnym kupujúcim alebo dedičom nehnuteľnosti s najväčšou pravdepodobnosťou budete potrebovať ocenenie nehnuteľnosti. Celkovo ide o situácie, ktoré súvisia s predajom či nadobudnutím nehnuteľnosti. Ocenenie nehnuteľnosti však niako nie je podmienené konkrétnym dôvodom, množstvo ľudí si dáva ocenenie urobiť len informačne, aby mali prehľad o tom, ako sa vyvíja cena vzhľadom na turbulentnú situáciu na trhu. 

Ocenenie nehnuteľnosti

Základné dôvody, kedy budete potrebovať ohodnotenie nehnuteľnosti:

 • predaj nehnuteľnosti
 • dedičské konanie
 • majetkové vysporiadanie
 • rozvod
 • súdne spory
 • iné obdobné situácie. 

V týchto prípadoch sa bavíme o informatívnom charaktere, kedy nejde o znalecký posudok, ktorý je potrebný v prípade potreby získania hypotekárneho úveru.

Aký je rozdiel medzi trhovou hodnotou a znaleckým posudkom?

Pri týchto pojmoch sa stretávame s najčastejšie zle interpretovanou definíciou. Ľudia si to častokrát zamieňajú. Znalecký posudok, ktorý je potrebný v prípade potreby získania hypotekárneho úveru predstavuje všeobecné ocenenie, ktorá neurčuje trhovú hodnotu nehnuteľnosti. Neberie do úvahy situáciu na realitnom trhu, vývoj cien, ponuku ani dopyt. Cena určená znalcom sa preto častokrát líši od trhovej hodnoty a je fixná, nehýbe sa a nereaguje na aktuálne zmeny na realitnom trhu. 

To znamená, že trhová cena zohľadňuje aktuálnu situáciu na trhu, pružne reaguje na ponuku a dopyt. Trhová cena sa v čase mení. 

Znalecký posudok na nehnuteľnosť

Kto robí odhad nehnuteľnosti?

Lacnejšou a rýchlejšou alternatívou odhadu je trhový odhad ceny, online odhad ceny, či odhad realitnou kanceláriou. Ak potrebujete oficiálny znalecký posudok k nehnuteľnosti, napríklad v prípade dedičského konania, musí vám ho vypracovať certifikovaný znalec. Ten musí byť zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti. 

Všetky oficiálne odhady nehnuteľností musia byť potvrdené okrúhlou pečiatkou. Tieto odhady sú pomerne drahé a časovo náročnejšie, nakoľko vypracovanie neraz trvá aj niekoľko týždňov.

Koľko sa platí za odhad nehnuteľnosti?

Cena za odhad nehnuteľnosti sa môže líšiť. Ak sa bavíme o odhade nehnuteľnosti, ktorý má informačný charakter cena je podstatne nižšia. Ak využijete online ocenenie od Reado, to je dokonca bezplatné a nezáväzné. Behom pár minút, po zadaní všetkých potrebných informácií, viete, aká je cena vašej nehnuteľnosti. 

Okamžité ocenenie bytu zadarmo

Za znalecký posudok si však priplatíte. V priemere stojí od 100 do 350 Eur, v závislosti od viacerých premenných. Výšku poplatku ovplyvňuje rýchlosť vypracovania znaleckého posudku, lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, druh nehnuteľnosti, teda či ide o byt alebo dom aj rozsah príslušenstva odhadovanej nehnuteľnosti.

Ako dlho trvá vypracovanie znaleckého posudku?

Toto opäť záleží od toho o akú nehnuteľnosť sa jedná. Či ide o byt, alebo rodinný dom s viacerými prístavbami. Spravidla to je niekoľko dní, ale môže to trvať aj pár týždňov. Doba spracovania znaleckého posudku závisí aj od samotného znalca, či je vyťažený, alebo nie.

Ako správne zistiť trhovú cenu nehnuteľnosti?

Čo je potrebné na odhad nehnuteľnosti?

Znalecký posudok na pozemok

Pre získanie znaleckého posudku si pripravte len označenie parciel. Všetko ostatné si zabezpečí znalec:

 • informáciu o existencii inžinierskych sietí,
 • druh možnej zástavby v územnom pláne,
 • list vlastníctva a katastrálnu mapu,
 • obhliadku a fotodokumentáciu,
 • ponuky na predaj porovnateľných nehnuteľností z internetu alebo iné relevantné podklady,
 • informácie o dopravnom napojení, občianskej vybavenosti, parkoviskách, prístupových cestách atď.

Znalecký posudok na rodinný dom

Pri stavbách budete potrebovať:

 • právoplatné stavebné povolenie (pokiaľ ide o rozostavanú stavbu),
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad o veku stavby,
 • projektovú dokumentáciu (ak je),
 • geometrický plán, pokiaľ je potrebný (napr. pre rozostavanú stavbu).
Plánujete predať váš byt?

Zo strany znalca bude zabezpečený nákres, list vlastníctva a katastrálna mapa. Ďalej zabezpečí fotodokumentáciu, ponuky na predaj porovnateľných nehnuteľností z internetu, nájomné a poistné zmluvy, doklad na daň z nehnuteľnosti a ďalšie potrebné dokumenty. 

Znalecký posudok bytov a nebytových priestorov

Poklady, ktoré treba mať pripravené pre znalca sa líšia podľa typu nehnuteľnosti. Pri byte je potrebné mať pripravenú poslednú zmluvu týkajúcu sa nadobudnutia bytu a nebytového priestoru, ďalej potvrdenie o veku bytového domu. To získate u správcu bytového domu. Zo strany znalca bude zabezpečený nákres bytu a nebytového priestoru a fotodokumentácia.

Zdieľať článok:

Ďalšie články

Prečo využiť služby Reado?

Reado využíva inovatívne riešenia a umožňuje predať a kúpiť nehnuteľnosť jednoducho, rýchlo, s istotou a bez stresu.