Plánujete kúpiť ? Získajte najnovšie ponuky ako prví !
Reado

Ako na úschovu peňazí pri predaji nehnuteľnosti

22.12.2022

Našli ste svoje vysnívané bývanie, byt, po ktorom ste dlho túžili? Alebo ste naopak našli kupujúceho pre svoj byt? Skvelé! Bojíte sa však transakcie spojenej s prevodom peňažných prostriedkov? Nemusíte! Na prevod peňazí môžete využiť úschovnu. Existuje viacero variant, ktoré Vám predstavíme v našom článku.

Prevod peňazí cez úschovu

Kde je možné uschovať peniaze pri nákupe nehnuteľnosti?

V kúpno-predajnom procese môžete využiť viaceré formy úschovy peňažných prostriedkov. Jedným z nich je úschova peňazí do notárskeho depozitu, tzv. notárska úschovňa. Ide o jednu z najbezpečnejších foriem platby v prípade kúpy nehnuteľnosti. Celý proces začína uschovaním finančných prostriedkov v úschovni a k uvoľneniu sumy v prospech predávajúceho dochádza až po predložení listu vlastníctva, na ktorom je evidovaný ako vlastník nehnuteľnosti už kupujúci. 

O procese uloženia finančných prostriedkov v úschove, dostanete od notára doklad, tzv. notársku zápisnicu, v ktorej ako kupujúci povoľujete prevod peňazí v prospech predávajúceho, ihneď po predložení listu vlastníctva. Môže dôjsť aj k uvoľneniu peňazí späť kupujúcemu, v prípade, že by katastrálny portál vklad zamietol alebo z iného dôvodu vklad prevod vlastníckych práv pozastavil. 

Ide o jeden z najbezpečnejších spôsobov prevodu finančných prostriedkov, aj kvôli tomu, že notár je zo zákona povinný sa poistiť pre prípad škody. V praxi to znamená, že ak by sa peňažný ústav, kde sú finančné prostriedky uschované, dostal do ťažkostí, poisťovne kryjú škodu v plnej výške. 

Za zriadenie notárskej úschovy je samozrejme účtovaný aj peňažný poplatok, práve preto patrí k najdrahším spôsobom úschovy. Nebavíme sa však v tisíckach, je to v priemere od 165 do 331 Eur, podľa výšky peňažnej úschovy. 

Plánujete predaj bytu?

Ďalším spôsobom úschovy je zábezpeka v banke. Ak ste sa rozhodli za nehnuteľnosť platiť vinkuláciou peňazí v banke, je potrebné, aby ste v príslušnej banke mali otvorený účet na vaše meno. Na daný účet je potrebné previesť celú kúpnu sumu a uzatvoriť zmluvu s bankou o vinkulácii. Slúži to ako dôkaz o disponovaní potrebným množstvom finančných prostriedkov, pri podpise kúpnej zmluvy. 

Zriadenie vinkulácie z banky spravila trvá 3 dni a doba zábezpeky peňazí je približne 3 mesiace. Aby nedošlo k výberom zo strany kupujúceho, má na určitý čas pozastavené právo s daným účtom disponovať. Banka peniaze uvoľní až po predložení listu vlastníctva od kupujúceho. Opäť sa bavíme o spoplatnenom prevode peňažných prostriedkov. Spravila je to od 50 Eur vyššie, záleží to vždy od osobitného sadzobníka jednotlivej banky. Zmluvu o vinkulácii pripravuje banka. 

Banková vinkulácia je bezpečnejšia skôr pre kupujúceho ako predávajúce a to z dôvodu, že finančné prostriedky z vinkulácie podliehajú exekúcii. Aj keď týchto prípadov nebýva veľa, mohlo by sa stať, že na osobu kupujúceho vznikne exekúcia v čase, kedy zároveň prebieha vinkulácia. Vtedy mu exekútor môže siahnúť na finančné prostriedky, aj tie, ktoré podliehajú vinkulácii. 

Notárska úschova pri predaji nehnuteľnosti

Ďalšími formami úschovy peňazí sú u advokáta, realitnej kancelárie či 3.osoby

Ide o najjednoduchšiu formu úschovy finančných prostriedkov, ktorá sa uzatvára na základe zmluvy. Zmluvu uzatvára zložiteľ, tj. kupujúci a uschovávateľ, ktorými môže byť advokát, realitná kancelária, či tretia osoba. Obsahom zmluvy sú podmienky úschovy, a teda spôsob uvoľnenia peňazí a dohoda odplaty za úschovu. 

Celý princíp tejto tretej formy úschovy finančných prostriedkov spočíva v tom, že peniaze sa vložia na účet tretej strany a kupujúci sa vzdáva práva s nimi dočasne disponovať. Za ten čas by malo dôjsť k prevodu vlastníckych práv, čo trvá zväčša do dvoch mesiacov. Prevod peňazí sa uskutoční až po získaní nového listu vlastníctva z katastra nehnuteľností. 

Ako má vyzerať zmluva o úschove?

Zmluva o úschove predstavuje typ občianskej zmluvy, ktorá je upravená v Občianskom zákonníku. Táto zmluva sa uzatvára v prípade, ak jedna zmluvná strana potrebuje opatriť finančné prostriedky v kupno-predajnom procese. 

Náležitosti zmluvy o úschove

  • označenie zmluvných strán - zmluvnými stranami zmluvy sú tzv. uschovávateľ (ten, u koho budú finančné prostriedky v úschove) a zložiteľ (kupujúci). Zmluvné strany je potrebné presne označiť, a to v prípade podnikateľa jeho obchodným menom, právnou formou, sídlom a IČO-m, ak ho má pridelené. Fyzickú osobu je potrebné označiť menom, priezviskom, dátumom narodenia a trvalým bydliskom,
  • označenie predmetu zmluvy - a teda špecifikácia množstva finančných prostriedkov, ktoré budú uložené do úschovne
  • dohoda o prevode finančných prostriedkov za účelom úschovy.
úschova finančných prostriedkov

Ďalšie náležitosti, ktoré sa do zmluvy môžu uviesť:

  • dohoda o odplate - odplata nie je nevyhnutnou súčasťou zmluvy o úschove. 
  • doba trvania úschovy.

Ako prebieha celý proces?

Aj keď zriadenie notárskej úschovy stojí dva až tri krát viac ako vinkulácia v banke, klientom odporúčame siahnuť po najbezpečnejšom prevode finančných prostriedkov. Kúpa a predaj nehnuteľností je pre množstvo ľudí náročný proces, odporúčame im z dôvodu bezpečnosti práve notársku úschovu. Pri tejto forme majú obe zmluvné strany maximálnu dôveru v celý proces prevodu nehnuteľnosti a peňazí. Kupujúci bude mať dôveru v to, že peniaze dostane predávajúci, keď kupujúci bude figurovať na liste vlastníctva. Predávajúci má istotu, že kupujúci disponuje celou kúpnou sumou, ktorá je už uložená u notára a zároveň, na ktorú ani exekútor kupujúceho nemá nárok.

Okamžité ocenenie bytu zadarmo
Zdieľať článok:

Ďalšie články

Valuácia nehnuteľnosti

Správne nastavenie ceny nehnuteľnosti sa stáva čoraz väčším problém, s ktorým sa stretávajú aj realitní makléri.