Plánujete kúpiť ? Získajte najnovšie ponuky ako prví !
Reado

Aké povinnosti Vás čakajú po kúpe bytu?

08.09.2022

Našli ste svoj vysnívaný byt a už ste hrdým majiteľom? Vedeli ste však, že kúpou novej nehnuteľnosti vám vznikajú viaceré neodkladné povinnosti? Na čo nesmiete zabudnúť, vám prezradíme v našom článku.

1. Spísanie preberacieho protokolu

Po podpise kúpno-predajnej zmluvy je potrebné vyhotoviť preberací/odovzdávací protokol, v ktorom zhrniete veci týkajúce sa nehnuteľnosti. A to, presné stavy merateľných energií – teplá voda, studená voda, teplo a tiež evidenčné čísla meračov. Vhodné je to protokolu zahrnúť aj počet odovzdaných kľúčov (vstupná brána, byt/dom, poštová schránka, pivnica atď.). Protokol vstupuje do platnosti podpisom oboch zmluvných strán.

Preberací/odovzdávací protokol využijete aj pri prihlásení sa u správcu bytu.

2. Nahlásenie nového majiteľa bytu u správcu bytového domu

So spísaným preberacím protokolom zájdite neodkladne za správcom bytového domu. Nezabudnite si tiež zobrať so sebou rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru o vklade vlastníckeho práva v prospech vás, ako nového vlastníka bytu, prípadne aktuálny list vlastníctva. Kúpou nehnuteľnosti sa automaticky zaväzujete pristúpiť k zmluve s príslušným správcom. Táto povinnosť vyplýva zo zákona. Nasleduje dohoda o zálohových platbách, ktorá sa vypočítava na základe počtu osôb, ktoré budú vo vašej novej nehnuteľnosti bývať.

3.   Zmena odberateľa energií

Predávajúcemu vzniká povinnosť odhlásiť sa z odberu energií a vy, ako nový majiteľ sa musíte prihlásiť. V ideálnom prípade to môžete urobiť spoločne, nakoľko po odhlásení, máte vy, ako nový majiteľ tri dni na zaevidovanie.

Pre zaevidovanie zmeny majte pripravený preberací protokol so stavmi meračov a opätovne bude nutné predložiť rozhodnutie z katastra, prípadne list vlastníctva.

4.   Zmena trvalého pobytu

Ak sa rozhodnete pre zmenu trvalého bydliska, je nutné to ohlásiť na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Tento krok však nie je povinný, v prípade, že vlastníte viacero nehnuteľností a byt ste kúpili napríklad investične.

Pre zmenu trvalého bydliska si pripravte - občiansky preukaz, list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra. V prípade, že máte podielové vlastníctvo, bude potrebný notársky overený písomný súhlas spoluvlastníka.

5.   Žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu

Ak ste sa rozhodli pre zmenu trvalého bydliska, to ide ruka v ruke s vydaním nového občianskeho preukazu, čo musíte stihnúť do 30 dní od zaevidovania zmeny. O ten môžete požiadať na Okresnom dopravnom inšpektoráte – oddelenie dokladov.

6.   Nahlásenie zmeny trvalého bydliska v poisťovniach

Oznámiť sociálnej povinnosti zmenu trvalého bydliska je nutné do 8 dní. Ak ste zamestnaný, oznámenie za vás urobí zamestnávateľ.

Zdravotnej poisťovni oznámte zmenu trvalého bydliska vo vlastnom záujme, pre bezproblémovú budúcu komunikáciu.

7.   Koncesionárske poplatky

Dňom prihlásenia na odber elektrickej energie ste povinný sa prihlásiť na stránke RTVS a vzniká vám povinnosť platiť koncesionárske poplatky vo výške 4,64 Eur.

Aké neodkladné povinnosti nám vznikajú po kúpe bytu?

8.  Komunálny odpad

Majiteľovi novej nehnuteľnosti vzniká povinnosť platiť za komunálny odpad. Ohlasovaciu povinnosť vybavíte na príslušnom obecnom úrade alebo mestskom úrade.

9.   Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k novej nehnuteľnosti musíte podať na mestkom alebo obecnom úrade, najneskôr do 31. januára nasledujúce roka.Veríme, že vám prehľad povinností po kúpe nového bytu pomôže.

Ak však váš nový byt stále hľadáte, neváhajte sa obrátiť na nás v Reado. Nájdeme vám vysnívaný byt, ktorý bude spĺňať všetky vaše očakávania. Viac info na: https://reado.sk/#buy-a-home

Zdieľať článok:

Ďalšie články

Banková terminológia

Buďte v bankovej terminológii doma vďaka nášmu blogu. Vysvetlíme vám odborné termíny, pojmy a skratky jednoduchým spôsobom.